Klachtenregeling

Binnen onze praktijk proberen wij om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden voor de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling:

1. Overleg met de fysiotherapeut die u behandeld.
2. Overleg met de heer Jacco de Jager.
3. Een schriftelijke klacht indienden.
4. Gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

1. Overleg met de fysiotherapeut die u behandeld

Heeft u een klacht over uw behandeling binnen onze praktijk of een algemene klacht over de praktijk, dan kunt u dit melden bij de fysiotherapeut die u behandelt. Indien de klacht over de fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen de behandelaar en de patiënt en het beste is om hier samen uit te komen.

2. Overleg met de heer Jacco de Jager

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door de fysiotherapeut die u behandelt, dan kunt u contact opnemen met de heer Jacco de Jager. Het is mogelijk om hiervoor een afspraak te maken al dan niet in het bijzijn van de fysiotherapeut die u behandelt. In samenspraak met de heer De Jager wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Er zal een verslag worden gemaakt van de uitkomst, wat door beide partijen wordt ondertekend. Indien nodig kan er op basis van de klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3. Een schriftelijke klacht indienen

Het is mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen, eventueel ook anoniem. Dit kan per mail (jacco@fysiotherapiedejager.nl) of per post. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief onderstaande punten aan te geven:

  • De naam van de persoon waar de klacht over gaat
  • Een precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over ?
  • Welke verbetering kunt u aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen ?

4. Gebruik maken van de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Indien uw klacht door middel van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de patiëntenfolder "Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut".