De praktijk

De filosofie van Fysiotherapie J.P. de Jager is om de best mogelijke zorg te geven om klachten te verhelpen of voorkomen en om prestaties te verbeteren. Dit doen wij met algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, medical taping, (top)sportbegeleiding en beweegprogramma’s.

Hierbij willen we u behandelen, zoals wijzelf ook behandeld zouden willen worden.

Door jarenlange ervaring en kennis met begeleiding van (top)sporters levert dit optimale prestaties op voor de sporters maar zeker ook deskundige zorg voor niet-sporters.
We streven dan ook om het maximaal haalbare eruit te halen; ieder op zijn of haar niveau.

Uw eerste afspraak

Bij de eerste afspraak zal er een gesprek plaatsvinden om te achterhalen wat voor klachten er zijn. Vervolgens wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan. Hierdoor kan er een compleet beeld gevormd worden over de klachten.

Naar aanleiding van de resultaten uit het gesprek en een lichamelijk onderzoek wordt er in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld. In dit plan worden concrete doelen gesteld die voor u belangrijk zijn. We kijken naar uw wensen, lichamelijke situatie en mogelijkheden en stemmen daar ons behandelplan op af.

Hierbij kunnen diverse methodes ingezet worden. Zo is er massage, mobiliseren van lichaamsdelen, maar vaak kunnen klachten ook tegengegaan worden door middel van oefeningen of gerichte training. Daarnaast worden er altijd adviezen gegeven gericht op omgang met de lichamelijke klachten.

Een afspraak maken kan direct via ons centrale secretariaat. Bel 0164-657842 (bij spoed 06-42032930) of mail ons via ons contact formulier en wij plannen uw behandeling zo snel mogelijk in.